تبلیغات
.:| سِتـ طُوریـ |:. - .:| سِتـ یِکـ |:.

.:| سِتـ یِکـ |:.

یکشنبه 26 دی 1395 12:14 ق.ظ

The Writer: .:| φ^2 |:.
Sent In: .:| سِتـ هآ |:. ،
نُوعِـ سِتـ: قآلَبـ + دُو دُکمهَـ + دُو مِوسـ
قِیمَتـ : 250 + 100 + 50 = 400
بِدونِـ تَخفیفـ & بَکـ گِرآند
تِعدآد : یِکیـ
اِمکآنِـ تَغییر دَر قآلِبـ (رَنگـ ، مَتنـ هآ )
و دُکمهِـ (رَنگـ ، مَتنـ هآ ) : مُوجُود ( تَغییرِ قِیمَتـ )
اینَمـ عَکسَشـ

Opinions : چِطُورهِـ؟میخَریـ؟!
last Eedition: دوشنبه 27 دی 1395 03:29 ب.ظنمایش نظرات 1 تا 30