تبلیغات
.:| سِتـ طُوریـ |:. - .:| سِتـ رآیــگآنــــ |:.

.:| سِتـ رآیــگآنــــ |:.

شنبه 2 بهمن 1395 07:49 ب.ظ

The Writer: ♡Arezoo♡
یه سَتــ رآیــگآنـــ سآختَم قَبل اَز اِستفاده خَـــبـــر بِدید

صَـــفـــحــهـــ وُرودیــــ


http://s1.picofile.com/file/8283290442/dfg.bmp


کُـــدِشـــ:

<div id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a onclick="document.getElementById('main_p').style.display = 'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';" href="#"><img src="http://s1.picofile.com/file/8283290442/dfg.bmp" border="0"></a></div><div id="main_p" style="display: none;">

 بــآلــآبَر
http://s2.picofile.com/file/8283290200/ty.png
کُـــدِشـــ:

<!-- Start Code By Love-skin.ir --><script type="text/javascript" src="http://up.love-skin.ir/up/l-skin/tools/maker/top/top.jquery-min.js"></script><script>var abzar = "<img src=http://s2.picofile.com/file/8283290200/ty.png />";</script><script type="text/javascript" src="http://up.love-skin.ir/up/l-skin/tools/maker/top/scroll-topcontrol.js"></script><!-- End Code By Love-skin.ir -->

 


موســـ

http://s4.picofile.com/file/8283290234/tg.gif


کُدِشـــــ


<!-- www.webniaz.blogfa.com --->
<style type="text/css">html, body, a, a:hover {cursor: url(http://s4.picofile.com/file/8283290234/tg.gif), progress;}</style>
<script src="http://cafe-webniaz.ir/abzaronline/www.jquery.min.js?v39067"></script>
<!-- www.webniaz.blogfa.com --->

 


Opinions : خبر برای کپی کردت:)
last Eedition: شنبه 2 بهمن 1395 08:30 ب.ظ