تبلیغات
.:| سِتـ طُوریـ |:. - .:| سِتـ فُروشیـ |:.

.:| سِتـ فُروشیـ |:.

چهارشنبه 22 دی 1395 08:58 ب.ظ

The Writer: .:| φ^2 |:.
Sent In: .:| سِتـ هآ |:. ،

دَر حآلِـ بآز سآزیهِـ وِبـ :|
.
.
.
__________________________________

.:| سِتـ فُروشیـ |:.

خُوشـ اُوَدیـ دُخیـ

فَقَد یآدِتـ نَرهِـ

1- قِیمَتـ کآمِلـ پَردآختهِـ بِشهِـ


2- قآلِبـ هآ بِدونـ بَکـ گِراند

( یآ بَکگِراند بِدینـ یآ آدرِس بِدینـ بَردآرَم )

3- هَر تَغییریـ در سِتـ هآ تَغییر قِیمَتـ دارهـ

__________________________________

بَرداشتَنـ آدرِسـ + لوگویهِـ وِبـ دُزدیـ مَحسوبـ میشهـ

^^Opinions : کآریـ دآریـ؟!
last Eedition: دوشنبه 27 دی 1395 03:29 ب.ظنمایش نظرات 1 تا 30