تبلیغات
.:| سِتـ طُوریـ |:.

.:| سِتـ فُروشیـ |:.

چهارشنبه 22 دی 1395 08:58 ب.ظ

The Writer: .:| φ^2 |:.
Sent In: .:| سِتـ هآ |:. ،

دَر حآلِـ بآز سآزیهِـ وِبـ :|
.
.
.
__________________________________

.:| سِتـ فُروشیـ |:.

خُوشـ اُوَدیـ دُخیـ

فَقَد یآدِتـ نَرهِـ

1- قِیمَتـ کآمِلـ پَردآختهِـ بِشهِـ


2- قآلِبـ هآ بِدونـ بَکـ گِراند

( یآ بَکگِراند بِدینـ یآ آدرِس بِدینـ بَردآرَم )

3- هَر تَغییریـ در سِتـ هآ تَغییر قِیمَتـ دارهـ

__________________________________

بَرداشتَنـ آدرِسـ + لوگویهِـ وِبـ دُزدیـ مَحسوبـ میشهـ

^^Opinions : کآریـ دآریـ؟!
last Eedition: دوشنبه 27 دی 1395 03:29 ب.ظ

بآزگشت ^^

دوشنبه 20 آذر 1396 09:20 ب.ظ

The Writer: .:| φ^2 |:.
Sent In: .:| اَخبآر |:. ،
سلام که
به زحمت فراوان
نام کاربریمو پیدا کردم
با دیدن سیل نظرات شما
واقعا شگفت زده شدما ( مرسی که )
حالا به نظرتون بازم ادامه بدم ؟!
بزن اینجا قبلشOpinions : نظرسنجی
last Eedition: جمعه 24 آذر 1396 05:13 ب.ظ

.:| سِتـ رآیــگآنــــ |:.

شنبه 2 بهمن 1395 07:49 ب.ظ

The Writer: ♡Arezoo♡
یه سَتــ رآیــگآنـــ سآختَم قَبل اَز اِستفاده خَـــبـــر بِدید

صَـــفـــحــهـــ وُرودیــــ


http://s1.picofile.com/file/8283290442/dfg.bmp


کُـــدِشـــ:

<div id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a onclick="document.getElementById('main_p').style.display = 'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';" href="#"><img src="http://s1.picofile.com/file/8283290442/dfg.bmp" border="0"></a></div><div id="main_p" style="display: none;">

 بــآلــآبَر
http://s2.picofile.com/file/8283290200/ty.png
کُـــدِشـــ:

<!-- Start Code By Love-skin.ir --><script type="text/javascript" src="http://up.love-skin.ir/up/l-skin/tools/maker/top/top.jquery-min.js"></script><script>var abzar = "<img src=http://s2.picofile.com/file/8283290200/ty.png />";</script><script type="text/javascript" src="http://up.love-skin.ir/up/l-skin/tools/maker/top/scroll-topcontrol.js"></script><!-- End Code By Love-skin.ir -->

 


موســـ

http://s4.picofile.com/file/8283290234/tg.gif


کُدِشـــــ


<!-- www.webniaz.blogfa.com --->
<style type="text/css">html, body, a, a:hover {cursor: url(http://s4.picofile.com/file/8283290234/tg.gif), progress;}</style>
<script src="http://cafe-webniaz.ir/abzaronline/www.jquery.min.js?v39067"></script>
<!-- www.webniaz.blogfa.com --->

 


Opinions : خبر برای کپی کردت:)
last Eedition: شنبه 2 بهمن 1395 08:30 ب.ظ

.:| رآیِگآنـ ، بآلآبَر |:.

سه شنبه 28 دی 1395 11:44 ب.ظ

The Writer: .:| φ^2 |:.
Sent In: .:| رآیِگآنـ |:. ،
چآر تآ بآلآبَر رآیگآن سآختَم
قَبل اَز اِستِفآده خَبَر بِدید &.&کُدِشـ

 

___________________________________کُدِشـ :

 

___________________________________کُدِشـ :

 


___________________________________کُدِشـ:

 

.:| نَظَرِتُونـ چیهِـ؟ |:.Opinions : چِطُورهِـ؟میخَریـ؟!
last Eedition: چهارشنبه 29 دی 1395 01:23 ب.ظ

.:| رآیِگآنـ ، بآلآبَر |:.

سه شنبه 28 دی 1395 11:32 ب.ظ

The Writer: .:| φ^2 |:.
Sent In: .:| رآیِگآنـ |:. ،
دُو تآ بآلآبَر رآیگآن سآختَم
قَبل اَز اِستِفآده خَبَر بِدید &.&کُدِشـ :

 

_________________کُدِشـ :

 


Opinions : چِطُورهِـ؟میخَریـ؟!
last Eedition: سه شنبه 28 دی 1395 11:38 ب.ظ

.:| بآلآبَر رآیگآن |:.

سه شنبه 28 دی 1395 07:03 ب.ظ

The Writer: ♡Arezoo♡
سلام براتون بالابر مجانی ساختم

قبل از استفاده خبر بدید


http://uupload.ir/files/28v2_bloggif_56967503ca643.gif

کدش:


<!-- Start Code By Love-skin.ir -->
<script type="text/javascript" src="http://up.love-skin.ir/up/l-skin/tools/maker/top/top.jquery-min.js"></script>
<script>var abzar = "<img src=http://uupload.ir/files/28v2_bloggif_56967503ca643.gif />";</script>
<script type="text/javascript" src="http://up.love-skin.ir/up/l-skin/tools/maker/top/???.scroll-topcontrol.js"></script>
<!-- End Code By Love-skin.ir -->
Opinions : نظرات
last Eedition: سه شنبه 28 دی 1395 07:05 ب.ظ

.:| آیــکون رآیگآنـــ |:.

سه شنبه 28 دی 1395 12:05 ق.ظ

The Writer: ♡Arezoo♡

سَلآم بِرآتـــون آیکُنــ مِجّآنی آوُردَمــــ

قِبل اَزاَستَفآده خَبَر بِدید:)


30428qlysa9iodv


بَقیــــه اِدامــــه مَطلَبــــ
بپر ادامه خوشگله:)

Opinions : کامنت:)
last Eedition: سه شنبه 28 دی 1395 12:19 ق.ظ

.:| بآلآبَر رآیگآن |:.

دوشنبه 27 دی 1395 09:42 ب.ظ

The Writer: ♡Arezoo♡
Sent In: .:| رآیِگآنـ |:. ،

بآلآبَر رآیگآن سآختَم
قَبل اَز اِستِفآده خَبَر بِدید:)


http://s9.picofile.com/file/8282691000/X.gif

 


Opinions : کامنت:)
last Eedition: دوشنبه 27 دی 1395 10:11 ب.ظ

.:| نِویسَنده جَدید |:.

دوشنبه 27 دی 1395 09:36 ب.ظ

The Writer: ♡Arezoo♡
http://s3.picofile.com/file/8219120600/diba.gif

سَلآم:)
مَن میس پَرمیس
نِویسَنده جَدیدَم
مَمنون اَز فیروزه جون که مَنو تو وِب خوشگِلِش نِویسَنده کَرد:)
Opinions : کامنت:)
last Eedition: دوشنبه 27 دی 1395 09:54 ب.ظ

.:| رآیِگآنـ ، آیکُنـ |:.

دوشنبه 27 دی 1395 03:13 ب.ظ

The Writer: .:| φ^2 |:.
Sent In: .:| رآیِگآنـ |:. ،
هآیـ
یهِـ آیکُنـ دیهِـ
یِکَمـ بُزُرگـ تَرهِـ
رآیگآنهِـوَلیـ خَبَر بِدینـاینَمـ کُدِشـ
Opinions : چِطُورهِـ؟میخَریـ؟!
last Eedition: دوشنبه 27 دی 1395 03:29 ب.ظ

.:| رآیِگآنـ ، آیکُنـ |:.

دوشنبه 27 دی 1395 03:07 ب.ظ

The Writer: .:| φ^2 |:.
Sent In: .:| رآیِگآنـ |:. ،
دَلآمـ
یهِـ آیکُنـ
رآیِگآنهِـ وَلیـ خَبَر بِدینـاینَمـ کُدِشـ
Opinions : چِطُورهِـ؟میخَریـ؟!
last Eedition: دوشنبه 27 دی 1395 03:29 ب.ظ

.:| سِتـ یِکـ |:.

یکشنبه 26 دی 1395 12:14 ق.ظ

The Writer: .:| φ^2 |:.
Sent In: .:| سِتـ هآ |:. ،
نُوعِـ سِتـ: قآلَبـ + دُو دُکمهَـ + دُو مِوسـ
قِیمَتـ : 250 + 100 + 50 = 400
بِدونِـ تَخفیفـ & بَکـ گِرآند
تِعدآد : یِکیـ
اِمکآنِـ تَغییر دَر قآلِبـ (رَنگـ ، مَتنـ هآ )
و دُکمهِـ (رَنگـ ، مَتنـ هآ ) : مُوجُود ( تَغییرِ قِیمَتـ )
اینَمـ عَکسَشـ

Opinions : چِطُورهِـ؟میخَریـ؟!
last Eedition: دوشنبه 27 دی 1395 03:29 ب.ظ